Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Ιατρείο MED-LAB

Συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ

Το Μικροβιολογικό Ιατρείο MED-LAB είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο ασθενής καταθέτει στη γραμματεία μας το παραπεμπτικό του γιατρού, έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας ή την ταυτότητά του. Πληρώνει τη συμμετοχή που του αναλογεί, σύμφωνα με το παραπεμπτικό που έχει προσκομίσει.

Εκτελούνται μόνο ηλεκτρονικά παραπεμπτικά (όχι χειρόγραφα).

Εκτελούνται και άυλα παραπεμπτικά, με την προσκόμιση μονάχα του κωδικού αυτών.