Ακριβή & Αξιόπιστα Αποτελέσματα

Εργαστηριακές Εξετάσεις

Προσφέρουμε επεξήγηση των αποτελεσμάτων από γιατρό και κατάλληλη καθοδήγηση.
Αποτελέσματα δίνονται αυθημερόν εκτός ειδικών εξετάσεων.