Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Ιατρείο MED-LAB

Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς

Medlab

Το Μικροβιολογικό Ιατρείο MED-LAB διατηρεί ηλεκτρονικό φάκελο για τους ασθενείς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους ανά πάσα στιγμή και χρόνο.