Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Ιατρείο MED-LAB

Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση από ειδικό

Medlab

Ο ασθενής έχει τη δυνατότητα, δίχως οικονομική επιβάρυνση, να απολαμβάνει την επεξήγηση των αποτελεσμάτων από ειδικό γιατρό του Εργαστηρίου μας και την καθοδήγησή του για την επίλυση θεμάτων υγείας.