ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αιμοληψίες γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ιατρείου.

Αιμοληψίες κατ’ οίκον γίνονται κατόπιν ραντεβού.

Ραντεβού απαιτείται και στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Σάββατο
  • Λήψη βιολογικού δείγματος για καλλιέργεια ή μικροσκοπική εξέταση (κολπικού/τραχηλικού/ουρηθρικού εκκρίματος, τριχών, δερματικής βλάβης, ξέσματος ονύχος, κλπ.)
  • Αιμοληψίες παιδιών <5 ετών

Αποτελέσματα δίνονται αυθημερόν εκτός ειδικών εξετάσεων.

Το Διαγνωστικό Ιατρείο έχει τη δυνατότητα αποστολής των αποτελεσμάτων μέσω fax ή email κατόπιν συνεννοήσεως.


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Το Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Ιατρείο «MED-LAB» είναι συμβεβλημένο με τον ασφαλιστικό οργανισμό Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Οι ασφαλισμένοι παίρνουν ηλεκτρονικά καταχωρημένο παραπεμπτικό από τον γιατρό τους και το καταθέτουν στο Εργαστήριο την ημέρα της αιμοληψίας. Το παραπεμπτικό ισχύει για 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του και οι ασφαλισμένοι χρεώνονται το 15% του κόστους των εξετάσεων.

Σε ασφαλισμένους με ιδιωτική ασφάλιση δίνεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών και το ποσό επιστρέφεται από την ιδιωτική εταιρεία.