ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

lab

Νοσήματα που μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή, όπως το AIDS, η ηπατίτιδα Β και η σύφιλλη, προκαλούν σοβαρές και χρόνιες επιπτώσεις στον οργανισμό, ενώ άλλες λοιμώξεις, όπως κολπίτιδα ή ουρηθρίτιδα από Μυκόπλασμα, Ουρεάπλασμα ή Χλαμύδια, επιβαρύνουν τη γονιμότητα.

Τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή προσβολής από τους αναφερόμενους λοιμογόνους παράγοντες είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Εξίσου σημαντική είναι όμως και η πρώιμη διάγνωσή τους για την εξασφάλιση έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους.

Το Διαγνωστικό Ιατρείο «MED-LAB» προσφέρει τη δυνατότητα μιας σειράς εξετάσεων που δίνουν έγκαιρα και αξιόπιστα απαντήσεις σε ερωτήματα και αμφιβολίες που αφορούν τυχόν μόλυνση από σεξουαλικώς μεταδιδόμενους παράγοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιστροφή στην επιστημονική ενημέρωση.