ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ CHECK UP

lab

Η πρόληψη είναι η αποτελεσματική μέθοδος για τη διασφάλιση της υγείας μας. Με κατάλληλο συστηματικό έλεγχο προλαβαίνουμε σοβαρά νοσήματα που οδηγούν σε χρόνιες και μόνιμες βλάβες στον οργανισμό μας, επιπτώσεις που επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής μας.

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο «MED-LAB» σας παρέχει τη δυνατότητα εξατομικευμένων προληπτικών ελέγχων (check up) που βασίζονται στο φύλο, την ηλικία, το προσωπικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, τις διατροφικές συνήθειες, τις καθημερινές δραστηριότητες, τον τρόπο ζωής και τις ανάγκες σας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από το ιατρικό προσωπικό του κέντρου, το οποίο μάλιστα σας παρέχει ιατρικές συμβουλές και οδηγίες.

Τα εξατομικευμένα check up γίνονται κατόπιν ραντεβού.

Επιστροφή στην επιστημονική ενημέρωση.