Το Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Ιατρείο «MED-LAB» ιδρύθηκε το 2007 στο κέντρο του Ευόσμου με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της Μικροβιολογίας-Βιοπαθολογίας και Εργαστηριακής Ιατρικής.

Στελεχώνεται από ένα άρτια εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, που εργάζεται με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση του εξεταζόμενου, ενώ, παράλληλα, διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό που εξασφαλίζει, με εγκυρότητα και ακρίβεια, ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων.

Βασική προτεραιότητα του Διαγνωστικού Ιατρείου αποτελεί η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον ασθενή, γι’ αυτό και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη λήψη ενός εκτενούς ιατρικού ιστορικού του εξεταζόμενου από τον Βιοπαθολόγο, που θα συμβάλλει στην ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και στην παροχή κατάλληλων κατευθυντήριων οδηγιών και ιατρικών συμβουλών. Το Εργαστήριο έχει μάλιστα τη δυνατότητα να διατηρεί ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο για κάθε ασθενή.

Ταυτόχρονα, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων διεξάγονται συστηματικοί έλεγχοι:

  • Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος, με τη χρήση των πλέον αξιόπιστων συστημάτων της BIORAD
  • Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος, με συμμετοχή σε Διεθνή Προγράμματα (EQAS)